Programowanie ABAP

ABAP Workbench - wstęp

Jedną z podstawowych cech nowoczesnych środowisk rozwoju aplikacji jest racjonalne tworzenie oprogramowania z możliwością wczesnego prototypowania. W systemie SAP znaleźć można komplet narzędzi, które umożliwiają projektowanie, testowanie i implementację nowych programów. Ogólnie poza specjalizowanymi narzędziami programistycznymi takimi jak debuger, edytor, repozytorium kodu, funkcji, klas oferowany jest komplet narzędzi do obsługi tzw. logistyki programowania. W systemie realizowane są oba podejścia do rozwoju aplikacji, top-down i bottom-up. Programy są tworzone we własnym języku SAP ABAP/4. Jest to język czwartej generacji, który został specjalnie zaprojektowany dla zintegrowanych aplikacji. Dzięki takim elementom, jak mechanizmy Repozytorium ABAP/4 do obsługi danych lub Screen Painter i Menu Painter do projektowania graficznych interfejsów z użytkownikiem, informatycy dostają do ręki łatwe w użyciu narzędzia do tworzenia aplikacji. Dodatkowo dostępne są szerokie biblioteki zawierające moduły funkcyjne pomocne przy pisaniu nowych programów. Standardy Jednolite standardy dla oprogramowania i faz jego projektowania upraszczają realizację projektu. Ponadto zapewniają utrzymanie jakości i gwarantują kompletność dokumentacji. Cała informacja jest natychmiast przekazywana do systemu rozwoju aplikacji R/3 i oczywiście staje się dostępna dla wszystkich użytkowników. Procedury zarządzania wersjami oraz narzędzia do testowania i symulacji ułatwiają tworzenie, utrzymanie i ulepszanie złożonego oprogramowania. Organizator tworzenia aplikacji i system transportowy umożliwiają rozproszone tworzenie aplikacji. Gwarantowana jest koordynacja i dokumentacja pracy poszczególnych informatyków i grup projektowych. Modelowanie informacji daje nowe perspektywy w projektowaniu oprogramowania. Mają one ogromne znaczenie dla strategicznych aspektów informacyjnej architektury przedsiębiorstwa. Przenośność Dzisiaj przenośność aplikacji staje się coraz ważniejsza. Ze swoją niezależnością od platform i optymalizacją wykorzystania zasobów, system R/3 daje wszystkie elementy niezbędne przy przenoszeniu programów. A zatem wszystkie aplikacje napisane przy użyciu Środowiska Rozwoju Aplikacji ABAP/4 mogą zostać uruchomione, bez żadnych modyfikacji, na różnych rodzajach komputerów i baz danych obsługiwanych przez SAP.

Środowisko Rozwoju Aplikacji ABAP/4 w systemie R/3

Środowisko Rozwoju Aplikacji ABAP/4 tworzy podstawę dla tworzenia aplikacji w systemie R/3. Przy jego pomocy, każdy klient może pisać swoje własne aplikacje lub ulepszenia w standardowych modułach SAP. Firma SAP zaprojektowała swoje aplikacje wyłącznie przy użyciu Środowiska Rozwoju Aplikacji ABAP/4. Pozwala to klientowi na pełne zaufanie do nowoczesnego, sprawdzonego, środowiska tworzenia oprogramowania w architekturze klient/serwer. Jak wszystkie standardowe aplikacje SAP, Środowisko Rozwoju Aplikacji ABAP/4 jest stale rozwijane. Gwarantuje to systematyczne włączanie nowych technologii do opisywanego środowiska. Informatyk może zaprojektować i napisać aplikacje bez dokładnej wiedzy na temat sytemu baz danych, czy sprzętu. Aplikacje klienta mogą działać na wszystkich obsługiwanych platformach, bez względu na to na jakiej platformie zostały one stworzone.

SAP ArchiveLink / Data Archiving

Aby zapobiegać nadmiernemu rozrostowi bazy danych należy archiwizować dane. SAP ArchiveLink to standardowy interfejs pomiędzy systemem SAP a archiwami zewnętrznymi.Tworzy połączenie pomiędzy obiektami biznesowymi a składowanymi dokumentami. Dane które nie są już potrzebne w codziennym funkcjonowaniu usuwane są z bazy danych i umieszczane w archiwum. Nie ma znaczenia rodzaj wykorzystywanego w systemie SAP serwera bazodanowego. Obiekty mogą być przechowywane na nośnikach zewnętrznych typu taśmy czy dyski optyczne lub na dowolnych urządzeniach obsługiwanych przez Tivoli Storage Manager. Użytkownicy cały czas mają dostęp do zarchiwizowanych danych z wykorzystaniem standardowej aplikacji SAP GUI. Archiwizacja pomaga ograniczyć obciążenie systemu. Zmniejszenie ilości danych w tabelach bazy danych zwiększy szybkość działania systemu np. podczas analiz, jak i skróci czas zadań administracyjnych takich jak tworzenie kopii zapasowej czy wgrywanie aktualizacji.
Fotografia na sport.zuzka.pl